Cô & Bé

Mẹ & Bố

Thống kê truy nhập

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 133

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 6011

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 276311

Tin tức

TỜ TRÌNH THU ĐẦU NĂM, THUYẾT MINH XIN THU CÁC KHOẢN, DỰ TRÙ THU CHI QUỸ HỘI PHỤ HUYNH

Thứ hai - 08/10/2018 23:07
Hình ảnh trò chơi vận động của trẻ
Các khoản dự trù thu chi năm học 2018-2019
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MẦM NON QUÀI CANG
 
 
 

Số:  01 /TTr-MNQC
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
           Quài Cang, ngày 31 tháng 8 năm 2018
 
TỜ TRÌNH
V/v Triển khai các khoản kinh phí huy động từ cha mẹ học sinh nhằm hỗ trợ tổ chức các hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ trong nhà trường
Năm học 2018 - 2019
 
Kính gửi:      - UBND huyện Tuần Giáo
 - Phòng Giáo dục & Đào tạo
                      - UBND xã Quài Cang
Thực hiện văn bản số 1495/SGD-ĐT, ngày 31/7/2018 của Sở GD- ĐT V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu dịch  vụ, và các khoản huy động, đóng góp của nhân dân trong các cơ sở giáo dục  năm học 2018-2019.
Thực hiện văn bản số 10/PGD-ĐT, ngày 08/8/2018 của Phòng GD- ĐT huyện Tuần Giáo V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu dịch  vụ, và các khoản huy động, đóng góp của nhân dân trong các cơ sở giáo dục  năm học 2018-2019.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, Trường Mầm non Quài Cang lập tờ trình đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, thẩm định và trình UBND huyện  phê duyệt các khoản đóng góp huy động của nhân dân trong năm học 2018 - 2019 để thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc- giáo dục, cụ thể như sau:
I. Các khoản thu theo quy định của UBND tỉnh
1. Thu học phí
- Học phí: khu vực III là: 25.000đ/ trẻ/tháng với những HS không có hộ nghèo và cận nghèo. HS có hộ nghèo được miễn 100%, hộ cận nghèo được giảm 70%. Từ tháng 1/2018 học sinh 5 tuổi ở vùng kinh tế XH đặc biệt khó khăn được miễn học phí;
Dự kiến thu, cấp bù học phí năm 2018  = 66.075.000đ
Dự kiến chi học phí năm 2018      
                                   40% chi lương, BHXH: 26.430.000đ
                                   60% chi mua sắm sửa chữa cơ sở vật chất: 39.645.000đ 
1.1. Tổ chức thu
Chấp hành nghiêm túc theo đúng Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND  ngày 17 tháng 8 năm 2016 quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Dự kiến chi (có bản chi tiết kèm theo)
2. Bảo hiểm
 Triển khai theo quy định
II. Các khoản thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh
1.           Các khoản thu
1.1. Tiền vệ sinh
Dự kiến mức thu: 30.000đ/HS/năm;
Tổng số kinh phí: 370x30.000 = 11.100.000
Dự kiến thu, chi (có biểu chi tiết kèm theo)
1.2.Tiền mua sắm chăn, chiếu, gối cho học sinh ngủ trưa
Dự kiến mức thu: 40.000đ/HS/năm
Dự kiến thu, chi (có biểu chi tiết kèm theo)
1.3. Tiền mua bổ sung đồ dùng bán trú
Dự kiến mức thu: 20.000đ/HS/năm
Dự kiến thu, chi (có biểu chi tiết kèm theo)
1.4. Tiền nước sinh hoạt
Dự kiến mức thu: 30.000đ/HS/năm
Dự kiến thu, chi (có biểu chi tiết kèm theo)
1.5. Tiền ăn học sinh: 10.000đ/1 ngày
1.6. Tiền chăm sóc học sinh ngủ trưa
Dự kiến mức thu: 30.000đ/HS/tháng
2. Nguyên tắc thực hiện
Nhà trường khảo sát mẫu hàng hóa, lựa chọn nhà cung ứng, ký kết hợp đồng cung ứng vật liệu, hàng hóa theo nguyên tắc thu đủ chi phí trực tiếp không lợi nhuận, thỏa thuận với cha mẹ học sinh và báo cáo Phòng GD-ĐT. Khi được sự đồngý của Phòng GD-ĐT nhà trường mới tiến hành thu các khoản ủng hộ.
III. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh
       Do Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp thống nhất ủng hộ và chi thực hiện theo quy định tại Thông tư 55/2011/TT-BGD-ĐT. Dự kiến ủng hộ 80.000đ- 100.000đ/hs/năm x 370 hs= 37.000.000đ
-   Dự kiến chi  (có biểu chi tiết kèm theo)
        IV. Công tác xã hội hóa giáo dục
        - Năm học 2018-2019 nhà trường không thu kinh phí xã hội hóa giáo dục
Kế hoạch huy động các khoản kinh phí ủng hộ từ cha mẹ học sinh nhằm hỗ trợ tổ chức các hoạt động CSGD trẻ trong nhà trường đã được Trường mầm non Quài Cang thông qua vào cuộc họp BGH vào sáng ngày 27 tháng 8 năm 2018 (Có biên bản kèm theo); Hội đồng nhà trường phiên họp chiều ngày 27 tháng 8 năm 2018 (Có biên bản kèm theo); cuộc họp cha mẹ học sinh các lớp vào ngày 28 tháng 8 năm 2018 (Có biên bản kèm theo) và BCH BĐD cha mẹ học sinh ngày 30 tháng 8 năm 2018 (Có biên bản kèm theo).
Trên đây là tờ trình Triển khai các khoản kinh phí huy động từ cha mẹ học sinh nhằm hỗ trợ tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường năm học 2018 - 2019, kính mong Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo tổng hợp, thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt.
                                               Trân trọng cảm ơn!
                                                          Quài Cang, ngày 31  tháng  8 năm 2018
Nơi nhận:                                            
- Phòng GD&ĐT (t/đ);
- UBND xã Quài Cang (b/c);
- Lưu;
HIỆU TRƯỞNG
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TUẦN GIÁO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON QUÀI CANG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Quài Cang, ngày 10 tháng 8 năm 2018
             
THUYẾT MINH CÁC KHOẢN THU THEO THỎA THUẬN VỚI CHA MẸ HỌC SINH
  NĂM HỌC 2018 - 2019  
Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1. Vệ sinh (14 lớp)  11.100.000   
1 Chổi cước Cái 14                   40,000           560,000  
2 Chổi chít Cái 28                   40,000        1,120,000  
3 Chổi rễ Cái 10                   15,000           150,000  
4 Chổi lau Cái 14                 100,000        1,400,000  
5 Xà phòng gói Gói 28                   20,000           560,000  
6 Nước tẩy nhà vệ sinh Okay Pink 960ml Lọ 20                   37,000           740,000  
7 Gói đổ bồn cầu Gói 12                   30,000           360,000  
8 Cái 5                   20,000           100,000  
9 Cái 14                   30,000           420,000  
10 Chậu Cái 14                   50,000           700,000  
11 Nước rửa tay Lọ 20                   25,000           500,000  
12 Chụp thụt thông bồn cầu Cái 8                 100,000           800,000  
13 Găng tay cao su Đôi 15                   25,000           375,000  
14 Nước lau sàn sunlight Lọ 14                   30,000           420,000  
15 Giấy vệ sinh wartsilk Bịch 28                   32,000           896,000  
16 Khăn ướt baby care Gói 10                   25,000           250,000  
17 Chổi phất trần Cái 14                   30,000           420,000  
18 Hót rác inox Cái 8                   25,000           200,000  
19 Bộ chổi cọ nhà vệ sinh Bộ 6                   35,000           210,000  
20 Gáo múc nước Cái 6                   18,000           108,000  
21 Chổi cọ sân Cái 10                     9,000             90,000  
22 Chổi quét màng nhện inox Cái 6                 120,000           720,000  
2. Chăn, chiếu, gối   14.800.000   
1 Chăn Cái 25                 320,000        8,000,000  
2 Chiếu Cái 30                 160,000        4,800,000  
3 Gối đơn Cái 25                   80,000        2,000,000  
4 Gối đôi Cái 20                 160,000        3,200,000  
3. Mua bổ sung đồ dùng bán trú        7,401,000  
1 Bát Chiếc 270                     8,000        2,160,000  
2 Thìa Chiếc 270                     1,000           270,000  
3 Muôi inox Chiếc 10                   35,000           350,000  
4 Gáo múc canh inox loại to Chiếc 1                 100,000           100,000  
5 Rá tre Chiếc 3                 100,000           300,000  
6 Rổ nhựa to Chiếc 5                   50,000           250,000  
7 Rẻ rửa bát + đánh xoong Cái 10                     5,000             50,000  
8 Bộ nạo rau củ Bộ 2                   50,000           100,000  
9 Chậu nhựa to Song Long Cái 2                 150,000           300,000  
10 Can nhựa 20 lít Cái 3                   25,000             75,000  
11 Can nhựa 10 lít Cái 4                   15,000             60,000  
12 Thùng đựng nước 80 lít Cái 1                 200,000           200,000  
13 Dao Cái 5                   40,000           200,000  
14 Găng tay cao su Đôi 12                   25,000           300,000  
15 Găng tay nilong chia cơm Hộp 5                   20,000           100,000  
16 Nước lau bếp Cif 520ml Chai 4                   30,000           120,000  
17 Chổi lau sàn Cái 2                 100,000           200,000  
18 Chổi chít Cái 6                   40,000           240,000  
19 Chổi rễ Cái 3                   50,000           150,000  
20 Xà phòng giặt Gói 2                   20,000             40,000  
21 Ủng cao su Đôi 3                   50,000           150,000  
22 Túi bóng mang bánh đi bản kg 3                   25,000             75,000  
23 Nồi nhôm 30cm Cái  4                 184,000           736,000  
24 Nồi nhôm 27cm Cái 3                 125,000           375,000  
25 Nồi nhôm 22cm Cái 5                 100,000           500,000  
4. Tiền nước  11.100.000   
1 Chi tiền nước 3 điểm bản Từ tháng 9 /2018 đến tháng 5/2019  3 bản   1.500.000   
2 Chi tiền nước khu trung tâm  trung tâm   6.000.000   
3 Chi sửa chữa phát sinh trong năm        3.600.000   
             
        HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG MẦM NON QUÀI CANG      
BAN ĐẠI DIỆN HỘI CHA MẸ HỌC SINH      
             
BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT DỰ TRÙ QUỸ HỘI CHA MẸ HỌC SINH
NĂM HỌC 2018 - 2019
 
Quỹ hội phụ huynh 370 trẻ x 100.000đ/trẻ/năm = 37.000.000đ  Hỗ trợ mua quà tổ chức trung thu        4,000,000
Chi thưởng cho trẻ hội thi cấp trường 50.000đ x 150 trẻ        7,500,000
Khen thưởng học đạt thành tích học kỳ I; 40.000đ x 150 trẻ        6,000,000
Chi kinh phí cho trẻ tham gia hội thi cấp huyện        4,000,000
Chi thưởng cho trẻ tham gia hội thi cấp huyện        5,000,000
Chi thưởng học sinh cuối năm 50.000đ x 150 trẻ        7,500,000
Chi chúc tết GĐ trẻ khó khăn, trẻ gặp hoạn nạn rủi ro, dự kiến mỗi xuất quà 100.000x 30 xuất        3,000,000
TỔNG CỘNG      37,000,000
( Ba nươi bẩy triệu đồng chẵn )
BAN CHA, MẸ HỌC SINH        NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG
             
             
             
             
 
  Lò Văn Khuyên                                                    Phạm Thị BìnhTác giả bài viết: Mầm non Quài Cang

Nguồn tin: Mầm non Quài Cang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: dự trù, thu chi, năm học

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến:

Điều bạn quan tâm nhất là gì?

Chất lượng giáo dục

Cơ sở vật chất

Đội ngũ giảng dạy

Thương hiệu....

global html

Trường MN Quài Cang xin thông báo!enlightened